Pracujemy dla Was - Powiat Ostrzeszowski

93

93

Od roku 2015 udało się z sukcesem zrealizować 93 inwestycje

71

70 866 897,19 zł

Łączna kwota inwestycji w powiecie Ostrzeszowskim to prawie 71 milionów złotych.

44

43 599 132,32 zł

Łączna kwota środków zewnętrznych pozyskanych dla Powiato Ostrzeszowskiego to prawie 44 miliony złotych.

Sprawdź, lub Znajdź Inwestycję której szukasz!

Wszystkie Inwestycje

Ostrzeszów

1 627 620,00 zł
2023 r.

Zakończyliśmy montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej powiatu ostrzeszowskiego.

Szczegóły

Ostrzeszów

1 627 620,00 zł
2023 r.

30 maja odbyło się spotkanie podsumowujące inwestycję, z udziałem parlamentarzystów, wykonawcy, inspektora nadzoru, autorów wniosku oraz władz samorządowych powiatu.

Szczegóły

Ostrzeszów

1 627 620,00 zł
2023 r.

Zadanie kosztowało 1 627 620 złotych, z czego 1 300 000 złotych wynosi dofinansowanie, jakie otrzymał powiat ostrzeszowski z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Szczegóły

Ostrzeszów

3 500 213,98 zł
2023 r.

Kotłownia została gruntownie przebudowana i zaadaptowana do celów kształcenia zawodowego.

Szczegóły

Ostrzeszów

3 500 213,98 zł
2023 r.

W wyremontowanym pawilonie z początkiem roku szkolnego zostanie uruchomiona pracownia komputerowa, programistyczna i teleinformatyczna.

Szczegóły

Kuźnica Bobrowska

122 000,00 zł
2015 r.

Wybudowano chodnik o długości 431 metrów w Kuźnicy Bobrowskiej, a cała kwota inwestycji wyniosła 122 tysiące

Szczegóły

Czajków - Śniegule

51 000,00 zł
2015 r.

Wybudowano chodnik o długości 100 metrów między miejscowościami Czajków i Śniegule, a cała kwota inwestycji wyniosła 51 tysięcy. Kwotę dofinansowania w wyskości 21 tysięcy pokryło UG Czajków

Szczegóły

Biskupice Zabaryczne

351 000,00 zł
2015 - 2016 r.

Wybudowano chodnik o długości 247 metrów w Biskupicach Zabarycznych, a cała kwota inwestycji wyniosła 351 tysięcy.

Szczegóły

Parzynów

327 000,00 zł
2015 - 2019 r.

Wybudowano chodnik o długości 880 metrów w Parzynowie, a cała kwota inwestycji wyniosła 327 tysięcy.

Szczegóły

Myje

85 000,00 zł
2015 r.

Remont masą na gorąco odcinka drogi o długości 254 metrów w miejscowości Myje, Koszt inwestycji wyniósł 85 tysięcy złotych.

Szczegóły

Giżyce - Wirginy

57 000,00 zł
2016 - 2017r.

Budowa chodnika o długości 341 metrów między miejscowościami Giżyce i Wirginy w latah 2015 - 2016 o łącznej wartości 57 tysięcy złotych.

Szczegóły

ul. Powstańców Wlkp. i ul. Grunwaldzka

40 000,00 zł
2016 r.

Budowa chodnika o długości 243 metrów łącznie przy ulicy Powstańców Wlkp. i przy ulicy Grunwaldzkiej o łącznej wartości 40 tysięcy złotych.

Szczegóły

Przedborów + chodnik

400 000,00 zł
2016 r.

Przebudowa drogi powiatowej o długości 910 metrów i chodnika o długości 290 metrów w miejscowości Przedborów. Kwota Inwestycji wyniosła 400 tysięcy złotych.

Szczegóły

Grabów Osiek

1 220 000,00 zł
2016 - 2018 r.

Zakończono przebudowę odcinka drogi Grabów - Osiek o długości 1,82 km. Kwota inwestycji wyniosła 1220 tysięcy złotych w tym dofinansowanie PROW w wysokości 274 tysięcy złotych i dofinansowanie UMiG Grabów 50 tysięcy złotych.

Szczegóły

Wrzosy

210 000,00 zł
2015 - 2018 r.

Budowa chodnika w miejscowości Wrzosy o długości 487 metrów. Kwota tej inwestycji wyniosła 210 tysięcy złotych.

Szczegóły

Zajączki

191 000,00 zł
2018 r.

Powierzchniowe utrwalenie drogi na odcinku o długości 1000 metrów w miejscowości Zajączki. Kwota tej inwestycji wynosiła 191 tysięczy złotych.

Szczegóły

Jelenie - Jeziorki

130 000,00 zł
2018 - 2019 r.

Budowa chodnika w miejscowości Jelenie Jeziorki na odcinku o długości 554 metrów. Kwota tej inwestycji wyniosła 130 tysięcy złotych.

Szczegóły
953 000,00 zł
2017 - 2019 r.

Przebudowa Drogi numer 5576 na długości odcinka 583 metrów. Kwota całej inwestycji w latach 2017 - 2019 wyniosła 953 tysiące złotych.

Szczegóły
180 000,00 zł

Remont drogi numer 5579 na odcinku Kobyla Góra - Ignaców. Całkowity koszt tej inwestycji wyniósl 180 tysięcy i zakończyła się ona w 2018 roku.

Szczegóły
847 000,00 zł
2018 r.

Powierzchniowe utrwalenie dróg 5574, 5591, 5592, 5579, 5585, 5589, 5599 na łączną długość 25 800 metrów kwadratowych i dróg 5590, 5333 , 5583 o łącznej długości 867 metrów. Łączna kwota tej inwestycji wyniosła 847 tysięcy złotych.

Szczegóły

Mikstat - Ostrzeszów na Ostrzeszów Siedlików

1 701 000,00 zł
2019 - 2020 r.

Remont drogi powiatowej Mikstat - Ostrzeszów w stronę Ostrzeszów - Siedlików. Długość odcinka wynosi 4038 kilometrów o łącznej wartości miliona 701 tysięcy złotych w latach 2019 - 2020 z dofinansowaniem z FDS o wartości 850 tysięcy złotych

Szczegóły

Marszałki

318 000,00 zł
2019 - 2022 r.

Budowa chodnia w miejscowości Marszałki o długości 314 metrów w latach 2019 - 2022. Łączna wartość tej inwestycji wyniosła 318 tysięcy złotych z dofinansowanie z UMiG które wyniosło 107 tysięcy złotych.

Szczegóły

Kaliszkowice Ołobockie

384 000,00 zł
2019 - 2022r.

Budowa chodnika w miejscowości Kaliszkowice Ołoboczne o długości odcinka 1056 metrów w latach 2019 - 2022. Łączny koszt inwestycji wyniósł 384 tysiące złotych w tym dofinansowanie z UMiG Mikstat 75 tysięcy złotych.

Szczegóły

Potaśnia Zajączki, ul. Ostrzeszowska, Bobrowniki, Czajków

303 000,00 zł
2019

Podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi na łącznie 4,5 kilometrowym odcinku w 2019 roku. Kwota tej inwestycji wyniosła 303 tysiące złotych.

Szczegóły
1 529 000,00 zł
2019

Remont nawierzchni drogi masą na gorąco: w miejscowości Głuszyna drogi 5586, 6232, w Myjach droga 5594, w Kaliszkowicach droga 5582 na wartość 721 tysięcy złotych. W Parzynowie droga 5580, w Bobrownikach droga 5591, w Czajkowie i Kuźnicy Grabowskiej droga 5585, w Kraszewicach i Głuszynie droga 5586 na wartość 364 tysięcy złotych. W Zmyślonej Lig. droga 5577, w Parzynowie droga 5579, w Przedborowie droga 5583, w Czajkowie droga 5590, w Mąkoszycach droga 5614, w Doruchowie przy moście droga 5593, w Przygodziczkach droga 5333, w Kotłowie i ul. Łąkowa też została objęta cząstkowym remontem nawierzchni na wartosć 444 tysięcy złotych.

Szczegóły

Grabów - Osiek

2 513 000,00 zł
2019 - 2022 r.

Zakończono przebudowę drogi powiatowej nr 5587P Grabów – Osiek, na długości 3 km Zadanie zrealizowano ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Szczegóły

Doruchów - Kępno

1 078 000,00 zł
2020 - 2021

Trwają prace modernizacyjne na drodze powiatowej nr 5576P Ostrzeszów–Doruchów. Roboty są prowadzone na odcinku 6,9 km, polegają na wykonaniu warstwy wyrównującej i ścieralnej jezdni z masy bitumicznej.

Szczegóły

Renta - Kraszewice

178 000,00 zł
2020 - 2021 r.

Wybudowano chodnik o długości 388 metrów między miejscowościami Renta - Kraszowice. Cała kwota inwestycji wyniosła 178 tysięcy złotych.

Szczegóły

Bobrowniki

56 000,00 zł
2020 r.

Wybudowano chodnik o długości 219 metrów w miejscowości Bobrowniki 2020 r. Cała kwota inwestycji wyniosła 56 tysięcy złotych.

Szczegóły
172 000,00 zł
2020

Podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi 5589 Jelenie, Klon, Drogi 5593 Wrzosy i Drogi 5585 Czajków na łącznej długości 18 676 metrów kwadratowych na rok 2020. Całkowita kwota inwestycji wynosi 172 tysiące złotych.

Szczegóły
2 501 000,00 zł
2020

Remont masą na gorąco dróg: 5315, 5333, 5334, 5579, 5586, 5592 o łącznej długości odcinka równej 9,3 km.

Szczegóły

Zajączki, Zmyślona Lig., Marcinki, Czajków

150 000,00 zł
2020

Remont masą na gorąco dróg: 5594, 5577, 5581, 5585. Całkowita kwota inwestycji wyniosła 150 tysięcy złotych.

Szczegóły

Bobrowniki, Kuźnica Bobrowska, Plugawice, Doruchów

391 000,00 zł
2020

Remont masą na gorąco dróg: 5592, 5575, 5591, 5593. Całkowita kwota inwestycji wyniosła 391 tysięcy złotych.

Szczegóły

Biadaszki - Mielcuchy

437 000,00 zł
2020

Remont masą na gorąco drogi 5590 o długości odcinka 1,855 kilometra. Całkowita kwota inwestycji wyniosła 437 tysięcy złotych.

Szczegóły

Biskupice Zab., Kotłów Kaliszkowice, Ignaców

760 000,00 zł
2020

Remont masą na gorąco dróg: 5333, 5582, 5579, 5317 i 5316. Całkowita kwota inwestycji wyniosła 760 tysięcy złotych.

Szczegóły

Mikstat - Ostrzeszów

2 547 276,77 zł
2021 - 2022 r.

Zakończono już remont ponad czterokilometrowego odcinka drogi 5574P Mikstat – Ostrzeszów, Wykonawcą robót był wyłoniony w drodze przetargu Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny.

Szczegóły

Palaty

4 441 855,16 zł
2021 - 2022 r.

Realizacja zadania gwarantuje podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na tej drodze powiatowej.

Szczegóły

Ostrzeszów

592 476,86 zł
2021 - 2022 r.

Zadanie obejmowało poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 wyniesionym przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 005611P ulica Łąkowa w Ostrzeszowie wraz z zamontowaniem detekcji radarowej z tablicą zmiennej treści jako znaków aktywnych na przejściu , oznakowanie poziome, przełożenie nawierzchni istniejących chodników na nowe z zastosowaniem elementów ostrzegawczych dla osób niedowidzących, wymianę istniejącego oznakowania na odblaskowe oraz doświetlenie 1 przejścia dla pieszych lampami na ulicy Łąkowej.

Szczegóły
2 165 000,00 zł
2021 r.

Przebudowa drogi 5585 ,5590, 5579, 5583 ,5582, 5598, 5599 na łączną długość 9,05 km na rok 2021. Koszt całej inwestycji wyniósł 2 miliony 165 tysięcy złotych, a kwota dofinansowania 730 tysięcy złotych.

Szczegóły

Zawady

490 000,00 zł
2021 r.

Przebudowa Drogi 5587 Zawady o długości odcinka wynoszącej 760 metrów bieżacych na rok 2021. Kwota całej inwestycji wyniosła 490 tysięcy złotych w tym dofinansowanie z UMiG Grabów nad Prosną 220 tysięcy złotych.

Szczegóły

Olszyna, Tokarzew, Bobrowniki - Plug., Wygoda Plug. - Morawin

130 000,00 zł
2021 r.

Remont masą na gorąco dróg: 5580 Olszyna, 5595 Tokarzew, 5591 Bobrowniki - Plug., 5593 Wygoda Plug. - Morawin. Remont cząstkowy objął łącznie 1039 metrów kwadratowych i kosztował 130 tysięcy złotych.

Szczegóły

Czajków

98 000,00 zł
2021 r.

Budowa chodnika w miejscowości Czajków o długości odcinka 126 metrów bieżących. Kwota inwestycji wyniosła 98 tysięcy złotych.

Szczegóły

Palaty

139 000,00 zł
2022 r.

Budowa chodnika w miejscowości Palaty o długości odcinka 135 metrów bieżących. Kwota inwestycji wyniosła 139 tysięcy złotych w tym dofinansowanie z UMiG Grabów nad Prosną 89 tysięcy złotych.

Szczegóły
4 000 000,00 zł
2022 - 2023 r.

Modernizacja drogi nr 5333P Powiatu Ostrzeszowskiego o długości odcinka 3,4km w latach 2022 - 2023. Cała Kwota inwestycji wyniosła 4 miliony złotych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu które wyniosło 3,8 miliona złotych.

Szczegóły
6 690 000,00 zł
2022 - 2023 r.

Modernizacja drogi nr 5580P Powiatu Ostrzeszowskiego o długości odcinka 7,820km w latach 2022 - 2023. Cała Kwota inwestycji wyniosła 6,69 miliona złotych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu które wyniosło 6,356 miliona złotych.

Szczegóły
6 000 000,00 zł
2022 - 2023 r.

Modernizacja drogi nr 5576P Powiatu Ostrzeszowskiego o długości odcinka 7,820km w latach 2022 - 2023. Cała Kwota inwestycji wyniosła 6 milionów złotych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu które wyniosło 5,7 miliona złotych.

Szczegóły

Kraszów - Marcinki

1 000 000,00 zł
2023 r.

Modernizacja drogi Kraszów - Marcinki Powiatu Ostrzeszowskiego o długości odcinka 2km w roku 2023. Cała Kwota inwestycji wyniosła milion złotych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu które wyniosło 980 tysięcy złotych.

Szczegóły

Torzeniec - Mechnice

500 000,00 zł
2023 r.

Modernizacja drogi nr 5676P Mechnice - Torzeniec Powiatu Ostrzeszowskiego o długości odcinka 0,8km w roku 2023. Cała Kwota inwestycji wyniosła 500 tysięcy złotych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu które wyniosło 490 tysięcy złotych.

Szczegóły

ul. hetmańska Rojów

500 000,00 zł
2023 r.

Modernizacja drogi na ulicy hetmańskiej w Rojowie o długości odcinka 0,495 km w roku 2023. Cała Kwota inwestycji wyniosła 500 tysięcy złotych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu które wyniosło 490 tysięcy złotych.

Szczegóły

ul. Zamkowa 17

248 973,00 zł
2018 r.

Zakończono remont głównego budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 17

Szczegóły

ul. Zamkowa 21

747 000,00 zł
2017 r.

Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom pozyskanym przez powiat ostrzeszowski z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Szczegóły

ul. Zamkowa 21

139 773,00 zł
2020 r.

Inwestycja miała na celu przede wszystkim poprawę funkcjonalności oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego użytkowników.

Szczegóły

ul. Zamkowa 17

121 819,00 zł
2019 r.

Z efektów programu „Szatnia na medal” skorzystają zarówno uczniowie szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, jak i kluby sportowe.

Szczegóły

ul. Zamkowa 17

Do Uzupełnienia
2021 r.

Doposażone oraz nowoutworzone pracownie służyć będą do kształcenia uczniów w zawodach technik budownictwa, monter zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, technik technologii drewna, stolarz, tapicer, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik kelnerstwa, kucharz, barman, barista. W ZS Nr 2 w Ostrzeszowie: technik programista i teleinformatyk.

Szczegóły

Krańcowa 7

Do Uzupełnienia
2018 r.

Urządzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego przy ZS Nr 2 w .

Szczegóły

Kochłowy, Marszałki, Kobyla Góra, SOSW Ostrzeszów

Do Uzupełnienia
2023 r.

Kompleksowa modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie Ostrzeszowskim.

Szczegóły

ul. Krańcowa 7

Do Uzupełnienia
2023 r.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej w ZS Nr2 w Ostrzeszowie

Szczegóły

Ostrzeszów, Kochłowy, Książenice, Kobyla Góra

Do Uzupełnienia
2022 r.

Montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej w ZAZ w Książenicach, w DPS w Kochłowach, w DPS w Kobylej Górze, w ZS Nr 1 w Ostrzeszowie, w ZS Nr 2 w Ostrzeszowie, w SOSW w Ostrzeszowie, I LO w Ostrzeszowie oraz Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie

Szczegóły

Do Uzupełnienia

Do Uzupełnienia
2015 r.

termomodernizacja, zarządzanie energią i wymiana oświetlenia

Szczegóły

ul. Łąkowa

593 000,00 zł
2021 r.

Dwa przejścia oraz skrzyżowanie o wartości 593 tys. zł

Szczegóły

Ostrzeszów - Zajączki

2 000 000,00 zł
2023 r.

Długość 1,95 km , wartość 2 000 tys. zł w tym dofinansowanie Polski Ład 1 900 tys. zł

Szczegóły

Namysłaki - Kaliszkowice Oł.

400 000,00 zł
2023 r.

Długość 1,1 km , wartość 400 tys. zł w tym dofinansowanie Polski Ład 380 tys. zł

Szczegóły

Siedlików - Kaliszkowice Oł.

2 900 000,00 zł
2023 r.

Długość 3,4 km , wartość 2 900 tys. zł w tym dofinansowanie Polski Ład 2 755 tys. zł

Szczegóły

Przedborów - Bukownica

1 200 000,00 zł
2023 r.

Długość 1,75 km , wartość 1 200 tys. zł w tym dofinansowanie Polski Ład 1 140 tys. zł

Szczegóły

Kuźnica Bobr. - Wyszanów

1 700 000,00 zł
2023 r.

Długość 3,67 km , wartość 1 700 tys. zł w tym dofinansowanie Polski Ład 1 615 tys. zł

Szczegóły

Przytocznica - Doruchów

300 000,00 zł
2023 r.

Długość 0,7 km , wartość 300 tys. zł w tym dofinansowanie Polski Ład 285 tys. zł

Szczegóły

Doruchów -Bobrowniki

800 000,00 zł
2023 r.

Długość 0,85 km , wartość 800 tys. zł w tym dofinansowanie Polski Ład 760 tys. zł

Szczegóły

m. Dębicze

700 000,00 zł
2023 r.

Długość 0,8 km , wartość 700 tys. zł w tym dofinansowanie Polski Ład 665 tys. zł

Szczegóły