Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika Biskupice Zabaryczne

  • Rok inwestycji: 2015–2016

  • Miejsce inwestycji: Biskupice Zabaryczne

  • Łączna kwota inwestycji: 350 540,00 zł

Opis inwestycji

Wybudowano chodnik o długości 247 metrów w Biskupicach Zabarycznych; koszt inwestycji wyniósł 351 tysięcy zł.

Szczegóły inwestycji

Koszt inwestycji: 265 554,47 zł
Data dodania: 2015 r.
Status: zakończona

Koszt inwestycji : 84 985,63 zł
Data dodania: 2016 r.
Status: zakończona