Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Głowica kardiologiczna

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 17 388,00 zł

Opis inwestycji