Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Informatyzacja szpitala

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 140 234,61 zł

Opis inwestycji

Informatyzacja szpitala – projekt E-Zdrowie, serwery, komputery, Axence nVision 13 – system zdalnego zarządzania komputerem wraz z dodatkowymi licencjami.