Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Aktywna tablica – Zespół Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 17 500,00 zł

Opis inwestycji

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 – Aktywna tablica.