Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja drogi powiatowej – 5315P Miłaszka-Giżyce

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: 5315P Miłaszka–Giżyce

  • Łączna kwota inwestycji: 680 000,00 zł

Opis inwestycji

Długość odcinka: 0,5 km, Polski Ład