Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Kontynuowana jest realizacja projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych miedzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa”

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 2 150 821,00 zł

Opis inwestycji