Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przystosowanie budynku pralni dla ratownictwa medycznego i ambulatoryjnego

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 19 071,00 zł

Opis inwestycji