Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Szatnia na medal w Zespole Szkół nr 1

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: ZS nr 1, ul. gen. Władysława Sikorskiego, Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 121 819,00 zł

Opis inwestycji

We wrześniu 2019 roku w Zespole Szkół nr 1 zakończono realizację projektu „Szatnia na medal”. Inwestycja miała na celu przede wszystkim poprawę funkcjonalności oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego użytkowników. Modernizacji zostały poddane 4 szatnie wraz z sanitariatami – w ramach przedsięwzięcia zwiększono liczbę toalet oraz powierzchnię szatni.

Inwestycja wartości 121 819 złotych w połowie została sfinansowana z budżetu powiatu ostrzeszowskiego, a w połowie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „Szatnia na medal”.
Z efektów programu skorzystają zarówno uczniowie szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, jak i kluby sportowe. Projekt remontu i modernizacji szatni i toalet przy Zespole Szkół nr 1 opracował Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego we współpracy z dyrekcją szkoły.

Szczegóły inwestycji

Koszt inwestycji: 121 819,00 zł
Data: 2019 r.
Status: zakończono