Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

MODERNIZACJA nawierzchni dróg: 5586, 6232, 5594, 5582, 5580, 5591, 5585, 5586, 5577, 5579, 5583, 5590, 5614, 5583, 5593, 5333

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji:

  • Łączna kwota inwestycji: 1 529 000,00 zł

Opis inwestycji

Remont nawierzchni drogi masą na gorąco: w miejscowości Głuszyna drogi 5586, 6232, w Myjach drogi 5594, w Kaliszkowicach drogi 5582, na wartość 721 tysięcy złotych. W Parzynowie droga 5580, w Bobrownikach droga 5591, w Czajkowie i Kuźnicy Grabowskiej droga 5585, w Kraszewicach i Głuszynie droga 5586 na wartość 364 tysięcy złotych. W Zmyślonej Ligockiej droga 5577, w Parzynowie droga 5579, w Przedborowie droga 5583, w Czajkowie droga 5590, w Mąkoszycach droga 5614, w Doruchowie przy moście droga 5593, w Przygodziczkach droga 5333, w Kotłowie i ul. Łąkowa też została objęta cząstkowym remontem nawierzchni na wartość 444 tysięcy zł.

 

Szczegóły inwestycji

Łączny koszt inwestycji: 1 529 000,00 zł
Data: 2019 r.
Status: zakończona