Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja drogi Ostrzeszów–Zajączki

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: 5594 Ostrzeszów–Zajączki

  • Łączna kwota inwestycji: 2 000 000,00 zł

Opis inwestycji

Modernizacja drogi 5594 Ostrzeszów–Zajączki w powiecie ostrzeszowskim o długości odcinka 1,95 km i wartości 2 milionów złotych (w tym dofinansowanie z funduszu „Polski ład”: 1,9 miliona zł).

Szczegóły inwestycji

Koszt inwestycji: 593 000,00 zł
Data: 2021 r.
Status: zakończono