Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa strefy wejściowej z komunikacją

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 16 209,08 zł

Opis inwestycji