Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja drogi powiatowej – 5585P Palaty – do gr. woj. w m. Kraszewice

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Palaty

  • Łączna kwota inwestycji: 2 000 000,00 zł

Opis inwestycji

Długość odcinka: 1,200 km, Polski Ład