Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja drogi powiatowej w Kotłowie

  • Rok inwestycji: 2022–2023

  • Miejsce inwestycji: Droga 5333P Kotłów

  • Łączna kwota inwestycji: 4 000 000,00 zł

Opis inwestycji

Modernizacja drogi powiatowej nr 5333P o długości odcinka 3,4 km w latach 2022–2023. Wartość inwestycji wyniosła 4 miliony złotych wraz z dofinansowaniem z funduszu „Polski ład” w wysokości 3,8 miliona zł.

Szczegóły inwestycji

Koszt inwestycji: 4 000 000,00 zł
Data dodania: 2022–2023 r.
Status: w trakcie

Dofinansowanie:
„Polski ład” – 3 800 000,00 zł