Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika Kuźnica Bobrowska

  • Rok inwestycji: 2015–2017

  • Miejsce inwestycji: Kuźnica Bobrowska

  • Łączna kwota inwestycji: 122 000,00 zł

Opis inwestycji

Wybudowano chodnik o długości 431 metrów w Kuźnicy Bobrowskiej; koszt inwestycji wyniósł 122 tysiące zł.

Szczegóły inwestycji

Koszt inwestycji: 59 949,29 zł
Data dodania: 2015 r.
Status: zakończona

Koszt inwestycji: 29 950,94 zł
Data dodania: 2016 r.
Status: zakończona

Koszt inwestycji: 31 925,97 zł
Data dodania: 2017 r.
Status: zakończona