Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy budynku D Zespołu Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 319 336,01 zł

Opis inwestycji

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy budynku D Zespołu Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie”

Realizacja projektu – czerwiec 2024 r.

Suma inwestycji: 319 336,01 zł, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2.

Szczegóły inwestycji

Opis inwestycji:

Inwestycja będzie dotyczyła zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy budynku D Zespołu Szkół nr 2 im. Przyjaźni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie.

Projekt zakłada montaż następujących elementów:

  • zewnętrznej instalacji oświetleniowej
  • czterech wiat drewnianych
  • utwardzonego placu z kostki brukowej
  • montaż grilla, czterech ławek oraz miejsca na ognisko