Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Powierzchniowe utrwalenie dróg w Zajączkach, Zmyślonej Ligockiej, Marcinkach i Czajkowie

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Zajączki, Zmyślona Ligocka, Marcinki, Czajków

  • Łączna kwota inwestycji: 150 000,00 zł

Opis inwestycji

Remont masą na gorąco dróg: 5594 Zajączki, 5577 Zmyślona Ligocka, 5581 Marcinki, 5585 Czajków. Całkowita kwota inwestycji wyniosła 150 tysięcy zł.

Szczegóły inwestycji

Łączny koszt inwestycji: 150 000,00 zł
Data : 2020 r.
Status: zakończona