Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przystosowanie budynku pralni dla ratownictwa medycznego i ambulatorium

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 1 359 797,37 zł

Opis inwestycji