Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Kompleksowa modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie ostrzeszowskim – Dom Pomocy Społecznej Kobyla Góra

  • Rok inwestycji: 2022-2023

  • Miejsce inwestycji: Kobyla Góra

  • Łączna kwota inwestycji: 1 289 736,00 zł

Opis inwestycji

Kompleksowa modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie ostrzeszowskim – Dom Pomocy Społecznej Kobyla Góra 2022-2023

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 096 275,60 zł

Szczegóły inwestycji

Opis inwestycji:

  • w ramach inwestycji wykonana została modernizacja szybu windy oraz wymianą urządzenia dźwigowego,
  • modernizacja kotłowni gazowej, wymiana pieca, demontaż istniejącej instalacji gazowej i montaż nowych urządzeń grzewczych,
  • modernizacja sanitariatów oraz łazienek z dostosowaniem pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych i udogodnień dla osób leżących,
  • modernizacja instalacji wodnej w budynku głównym i budynku pralni.