Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika – 5593P Doruchów-Morawin

  • Rok inwestycji: 2023-2024

  • Miejsce inwestycji: 5593P Doruchów - Morawin

  • Łączna kwota inwestycji: 232 762,84 zł

Opis inwestycji

Długość odcinka: 0,136 km, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg