Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Zajączki

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Dębicze

  • Łączna kwota inwestycji: 700 000,00 zł

Opis inwestycji

Powierzchniowe utrwalenie drogi na odcinku o długości 1000 metrów w miejscowości Zajączki. Wartość inwestycji wyniosła 191 tysięcy zł.

Szczegóły inwestycji

Koszt inwestycji: 191 000,00 zł
Data: 2018 r.
Status: zakończona