Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Powierzchniowe utrwalenie dróg masą na gorąco – Myje

  • Rok inwestycji: 2015

  • Miejsce inwestycji: Myje

  • Łączna kwota inwestycji: 85 000,00 zł

Opis inwestycji

Remont masą na gorąco odcinka drogi długości 254 metrów w miejscowości Myje. Koszt inwestycji wyniósł 85 tysięcy złotych.

Szczegóły inwestycji

Koszt inwestycji: 85 000,00zł
Data dodania: 2015 r.
Status: zakończona