Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Sala wybudzeń przy pracowni endoskopowej oraz prace dostosowawcze na terenie obecnej pracowni z wymianą mebli

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 25 000,00 zł

Opis inwestycji