Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową – 5590P Czajków-Biadaszki w m. Czajków

  • Rok inwestycji: 2023-2024

  • Miejsce inwestycji: 5590P Czajków-Biadaszki w m. Czajków

  • Łączna kwota inwestycji: 687 873,20 zł

Opis inwestycji

Długość odcinka: 0,4 km, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg