Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Odnowa pomieszczeń pracowni RTG w związku z wymianą aparatów

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 29 436,69 zł

Opis inwestycji