Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika Kaliszkowice Ołobockie

  • Rok inwestycji: 2019–2022

  • Miejsce inwestycji: Kaliszkowice Ołobockie

  • Łączna kwota inwestycji: 384 000,00 zł

Opis inwestycji

Budowa chodnika w miejscowości Kaliszkowice Ołoboczne o długości odcinka 1056 metrów w latach 2019–2022. Łączny koszt inwestycji wyniósł 384 tysiące złotych, w tym dofinansowanie samorządu miasta i gminy Mikstat 75 tysięcy zł.

Szczegóły inwestycji

Koszt inwestycji: 52 887,61 zł
Data dodania: 2019 r.
Status: zakończona

Koszt inwestycji: 84 987,65 zł
Data dodania: 2020 r.
Status: zakończona

Koszt inwestycji: 116 150,33 zł
Data dodania: 2021 r.
Status: zakończona

Koszt inwestycji: 129 974,41 zł
Data Dodania: 2022 r.
Status: zakończona