Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

MODERNIZACJA masą na gorąco dróg 5315, 5333, 5334, 5579, 5586, 5592

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Droga powiatowa

  • Łączna kwota inwestycji: 2 501 000,00 zł

Opis inwestycji

Remont masą na gorąco dróg: 5315, 5333, 5334, 5579, 5586, 5592 o łącznej długości odcinka równej 9,3 km.

Szczegóły inwestycji

Łączna kwota inwestycji: 2 501 000,00 zł

Data dodania: 2020r.

Status: zakończona