Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Częściowa wymiana ciągów pieszych na terenie OCZ

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 23 370,00 zł

Opis inwestycji

Częściowa wymiana ciągów pieszych na terenie OCZ – wymiana betonowego chodnika na kostkę brukową.