Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika w Palatach

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Palaty

  • Łączna kwota inwestycji: 139 000,00 zł

Opis inwestycji

Budowa odcinka chodnika dłuugości 135 metrów bieżących w miejscowości Palaty. Wartość inwestycji wyniosła 139 tysięcy zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną 89 tysięcy złotych.

Szczegóły inwestycji

Koszt inwestycji: 139 000,00 zł
Data: 2022 r.
Status: zakończona
Dofinansowanie: UMiG Grabów nad Prosną 89 000,00 zł