Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Projekt Cyfrowy Powiat

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 165 795,00 zł

Opis inwestycji

Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa, wymiana sprzętu komputerowego, wdrożenie systemów cyberbezpieczeństwa, szkolenia o tematyce cyberbezpieczeństwa