Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Powierzchniowe utrwalenie dróg

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji:

  • Łączna kwota inwestycji: 847 000,00 zł

Opis inwestycji

Powierzchniowe utrwalenie dróg: 5574, 5591, 5592, 5579, 5585, 5589, 5599 na łączną długość 25 800 metrów kwadratowych i dróg: 5590, 5333, 5583 o łącznej długości 867 metrów. Łączna kwota tej inwestycji wyniosła 847 tysięcy zł.

Szczegóły inwestycji

Koszt inwestycji: 284 000,00 zł
Data wykonania: 2018 r.
Status: zakończona

Inwestycja dotyczy również dróg:
– nr 5574
– nr 5591
– nr 5592
– nr 5579
– nr 5585
– nr 5589
– nr 5599

Kwota Inwestycji: 563 000,00 zł
Data Dodania: 2018 r.
Status: Zakończona

Inwestycja dotyczy również dróg:
Droga 5590
Droga 5333
Droga 5583