Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb poradni ginekologiczno-położniczej

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 27 000,00 zł

Opis inwestycji

Poniesiono nakłady mające na celu dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb nowo otwartej w maju 2022 poradni ginekologiczno-położniczej