Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

ProVU – zestaw do trudnej intubacji

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 9 451,08 zł

Opis inwestycji