Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ Mikstat – Ostrzeszów

  • Rok inwestycji:

  • Miejsce inwestycji: Siedlków - Mikstat

  • Łączna kwota inwestycji: 2 547 276,00 zł

Opis inwestycji

Praktycznie zakończono już remont ponad czterokilometrowego odcinka drogi 5574P Mikstat – Ostrzeszów, niebawem nastąpi odbiór techniczny inwestycji. Na odcinku Ostrzeszów-Siedlików przeprowadzono wycinkę krzewów w pasie drogowym, obcięto konary drzew nad jezdnią, naprawiono profil jezdni poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej z masy bitumicznej, wyregulowano zjazdy (wraz z wzmocnieniem poboczy tłuczniem) oraz skrzyżowania (wraz z dostosowaniem do nowej wysokości), ułożono nową, czterocentymetrową nawierzchnię ścieralną, odtworzono oznakowanie poziome, wykonano nowe przejście dla pieszych w Potaśni przy skrzyżowaniu z drogą na Zajączki i Myje i zamontowano radarowy wyświetlacz prędkości w Siedlikowie (to pierwsze takie urządzenie na drogach powiatu). Aby nie osłabiać konstrukcji jezdni, projekt nie zakładał frezowania starej nawierzchni. Wykonawcą robót był wyłoniony w drodze przetargu Zakład Budowy Dróg Henryk Mocny. Zadanie jest finansowane w 50% z Funduszu Dróg Samorządowych (1 200 000 złotych) oraz współfinansowane przez samorząd powiatowy oraz samorząd miasta i gminy Ostrzeszów.

Szczegóły inwestycji

Kwota Inwestycji : 2 547 276,77 zł
Data Dodania: 2021 – 2022 r.
Status: Zakończona

Kwota dofinansowań: 1 656 506,00 zł

Fundusz Dróg Samorządowych 1 273 638 zł

UMiG Mikstat 382 868 zł