Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika – 5574P Mikstat-Ostrzeszów w m. Rejmanka

  • Rok inwestycji: 2023-2024

  • Miejsce inwestycji: Rejmanka

  • Łączna kwota inwestycji: 497 427,19 zł

Opis inwestycji

Długość odcinka: 0,496 km, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg