Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Szatnia na medal w I Liceum Ogólnokształcącym

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: I Liceum gólnokształcące, ul. Zamkowa, Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 139 773,00 zł

Opis inwestycji

We wrześniu 2020 roku w  I Liceum Ogólnokształcącym w Ostrzeszowie  zakończono realizację projektu „Szatnia na medal”.  Inwestycja miała na celu przede wszystkim poprawę funkcjonalności oraz zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego użytkowników.
Modernizacji zostały poddane 3 szatnie wraz z sanitariatami oraz korytarz. Inwestycja wartości 139 772  złotych w połowie została sfinansowana z budżetu powiatu ostrzeszowskiego, a w połowie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „Szatnia na medal”. Z efektów programu skorzystają zarówno uczniowie szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, jak i kluby sportowe. Projekt remontu i modernizacji szatni i toalet w I LO  opracował Wydział Oświaty, Spraw Europejskich, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego we współpracy z dyrekcją szkoły.

Szczegóły inwestycji

Koszt inwestycji: 139 772,57 zł
Data: 2020 r.
Status: zakończono