Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont budynku PCPR

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: PCPR Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 248 973,00 zł

Opis inwestycji

W 2018 r. przeprowadzono remont głównego budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 17. Zakres prac budowlano-remontowych obejmował miedzy innymi: usunięcie odspojonych i luźno związanych fragmentów tynku, uzupełnienie tynków z malowaniem farbami silikatowymi, naprawę i odtworzenie elementów dekoracyjnych na elewacji, wymianę obróbek blacharskich, opierzenia, gzymsów, parapetów i orynnowania, częściową wymianę stolarki okiennej wraz z parapetami, wyczyszczenie i pomalowanie pokrycia dachu z blachy na rotundzie, remont płyty balkonowej, uzupełnienie boni stiukowych oraz wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicznych. Wykonawca został zobowiązany do dobrania takich metod konserwatorskich w zakresie techniki i technologii, aby wyeliminować ryzyko jakiegokolwiek uszkodzenia substancji zabytkowej.
Przekazanie placu budowy wyłonionemu w drodze przetargu wykonawcy (Przedsiębiorstwu Budowlanemu Jurga z Sobiesęków) nastąpiło 13 lutego 2018 roku, a protokół odbioru końcowego robót budowlano-remontowych podpisano 30  lipca. Całkowity koszt robót wyniósł 248.973 zł.

Wcześniej przeprowadzono remont dwóch mniejszych budynków z kompleksu zajmowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie – wyremontowano elewację budynku garażowego oraz oficyny. W ramach prac remontowych w budynku oficyny uzupełniono tynki, wykonano ocieplenia ścian zewnętrznych oraz ościeży okiennych i drzwiowych, wykonano tynk cienkowarstwowy wraz z malowaniem, a także wymieniono obróbki blacharskie, parapety i orynnowanie oraz przeprowadzono remont instalacji odgromowej. Podobnie na budynku garażowym – usunięto stare tynki i wykonano nowe wraz z malowaniem, a także oczyszczono i odmalowano okna, drzwi i wrota garażowe, a także drewniane elementy dachu.

Szczegóły inwestycji

Koszt inwestycji: 248 973,00 zł
Data wykonania: 2018 r.
Status: zakończono