Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja drogi powiatowej w Rojowie

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: ulica Hetmańska w Rojowie

  • Łączna kwota inwestycji: 500 000,00 zł

Opis inwestycji

Modernizacja drogi powiatowej – ulicy hetmańskiej – o długości 0,495 km w roku 2023. Wartość inwestycji wyniosła 500 tysięcy złotych wraz z dofinansowaniem z funduszu „Polski ład” w wysokości 490 tysięcy złotych.

Szczegóły inwestycji

Joszt inwestycji: 500 000,00 zł
Data: 2023 r.
Status: w trakcie

Dofinansowanie:
Polski Ład 490 000,00 zł