Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrzeszowskiego – Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Kochłowy

  • Łączna kwota inwestycji: 158 177,79 zł

Opis inwestycji

Dofinansowano ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegóły inwestycji

Opis inwestycji:

  • prace budowlane – budowa instalacji fotowoltaicznej