Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Meble pogotowie

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 7 900,00 zł

Opis inwestycji