Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrzeszowskiego – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrzeszowie

 • Rok inwestycji: 2022

 • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

 • Łączna kwota inwestycji: 189 129,74 zł

Opis inwestycji

Dofinansowano ze środków funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegóły inwestycji

Opis inwestycji:

 • Opis inwestycji:
  • prace budowlane – budowa instalacji fotowoltaicznej,
  • prace remontowo-budowlane – wzmocnienie poszycia dachu,
  • prace remontowo-budowlane – modernizacja instalacji odgromowej.