Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrzeszowskiego – Starostwo Powiatowe

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 158 177,81 zł

Opis inwestycji

Dofinansowano ze środków funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegóły inwestycji

Opis inwestycji:

  • prace budowlane – budowa instalacji fotowoltaicznej,
  • prace remontowo-budowlane – wzmocnienie poszycia dachu,
  • prace remontowo-budowlane – modernizacja instalacji odgromowej.