Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie

  • Rok inwestycji: 2016-2023

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 30 000,00 zł

Opis inwestycji

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma na celu wzmocnienie czytelnictwa w Polsce oraz modernizację bibliotek. Z pozyskanych środków wyposażono bibliotekę I LO w nowe książki.