Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Izolatka na oddziale pediatrycznym

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 30 000,00 zł

Opis inwestycji

Wykonanie izolatki na oddziale pediatrycznym – montaż wentylacji mechanicznej i prace budowlane