Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wyposażenie pracowni RTG – jezdny oraz stacjonarny RTG

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 1 078 363,17 zł

Opis inwestycji