Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi 5576

  • Rok inwestycji: 2017–2019

  • Miejsce inwestycji:

  • Łączna kwota inwestycji: 953 000,00 zł

Opis inwestycji

Przebudowa drogi numer 5576 na długości odcinka 583 metrów. Koszt całej inwestycji w latach 2017–2019 wyniósł 953 tysiące zł.

Szczegóły inwestycji

Łączny koszt inwestycji: 953 000,00 zł

Koszt inwestycji 164 246,17
Data wykonania: 2017 r.
Status: zakończona

Koszt inwestycji: 202 681,34 zł
Data wykonania: 2018 r.
Status: zakończona

Koszt inwestycji: 586 072,49 zł
Data dodania: 2019 r.
Status: zakończona