Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych powiatu ostrzeszowskiego

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 1 607 780,00 zł

Opis inwestycji

Modernizacja sieci komputerowej LAN, wymiana sprzętu komputerowego (komputery, serwery, licencje, oprogramowania), wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów, wprowadzenie nowoczesnych e-usług Cyfrowego Urzędu, modernizacja strony internetowej oraz strony biuletynu informacji publicznej.

Szczegóły inwestycji

Na stronie internetowej starostwa w zakładce CU (cyfrowy urząd) udostępniono wnioski dotyczące:
• zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
• zajmowania pasa drogowego
• wydania zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i/lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych
• wydawania pozwolenia na wytwarzanie odpadów
• wydawania zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie oraz zbieranie lub transport odpadów
• przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora
• zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
• zaświadczenia o samodzielności lokalu
• wpisu szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego
Poza tym mieszkańcy mogą korzystać z elektronicznego dostępu do systemów geodezyjnych poprzez: wniosek dostępny na stronie internetowej powiatu w zakładce Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.
Grupie obywateli i przedsiębiorców udostępniono usługę, dzięki której będą mogli pozyskać m.in.:
• wypis/wyrys z ewidencji gruntów i budynków,
• kopie mapy ewidencyjnej,
• kopie mapy zasadniczej,
• informacje dotyczące aktualnego stanu posiadania,
• dane geoprzestrzenne do planowania i prowadzenia inwestycji.