Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych

  • Rok inwestycji: 2021 - 2022

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 592 476,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie obejmowało poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na wyniesionym przejściu dla pieszych na drodze powiatowej nr 005611P – ulica Łąkowa w Ostrzeszowie – wraz z zamontowaniem detekcji radarowej z tablicą zmiennej treści jako znaków aktywnych na przejściu, oznakowanie poziome, przełożenie nawierzchni istniejących chodników na nowe z zastosowaniem elementów ostrzegawczych dla osób niedowidzących, wymianę istniejącego oznakowania na odblaskowe oraz doświetlenie przejścia dla pieszych lampami na ulicy Łąkowej.

Szczegóły inwestycji

Koszt inwestycji: 592 476,86 zł
Data wykonania: 2021 r.–2022 r.
Status: zakończona

Dofinansowanie:
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg BRD: 473 981,48 zł