Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Teren rekreacyjny przy Zespole Szkół nr 2

  • Rok inwestycji: 2018

  • Miejsce inwestycji: ZS nr 2, ul. Krańcowa 7, Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 278 829,00 zł

Opis inwestycji

Urządzenie ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego przy ZS nr 2: w szkole powstała zewnętrzna siłownia, plac do minigolfa, trzytorowa bieżnia oraz plac do gry w siatkówkę plażową. Wszystko w otoczeniu ozdobnych drzew i krzewów.  Całkowity koszt projektu wyniósł 278 829 zł, z czego dofinansowanie z funduszy unijnych (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020) wyniosło 177 419 zł, a wkład własny 101 000 zł. Środki pozyskano dzięki wnioskowi złożonemu przez Starostwo  Powiatowe do Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania, który został pozytywnie rozpatrzony w postępowaniu konkursowym.

Szczegóły inwestycji

Kwota Inwestycji : Do Uzupełnienia
Data: 2018 r.
Status: zakończono