Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika Parzynów

  • Rok inwestycji: 2015–2019

  • Miejsce inwestycji: Parzynów

  • Łączna kwota inwestycji: 327 000,00 zł

Opis inwestycji

Wybudowano chodnik o długości 880 metrów w Parzynowie; koszt inwestycji wyniósł 327 tysięcy zł.

Szczegóły inwestycji

Koszt inwestycji: 61 575,20 zł
Data dodania: 2015 r.
Status: zakończona

Koszt inwestycji: 54 233,78 zł
Data dodania: 2016 r.
Status: zakończona

Koszt inwestycji: 59 918,93 zł
Data dodania: 2017 r.
Status: zakończona

Koszt inwestycji: 72 854,29 zł
Data dodania: 2018 r.
Status: zakończona

Koszt inwestycji: 77 902,66 zł
Data dodania: 2019 r.
Status: zakończona